Genel İşlemler
 

GENEL FORMLAR
Dilekçe
Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi
Mal Bildirimi
Personel İzin Formu
Personel İzin Takip Kartı
Hizmet Pasaport Talep Dilekçesi
Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Dilekçesi
İlişik Kesme Belgesi
Personel Nakil Bildirim Formu
Aile Yardımı Bildirim Formu
Tedavi Yardım Beyannemesi
Aylıksız İzin Talep Formu
Aylıksız İzin Dönüş Formu
Disiplin Soruşturma Zarfı(Şablon)   - * Disiplin Soruşturma Zarf Baskı ve Boyutlandırma 
 
AKADEMİK PERSONEL
 * Akademik Personel Görevlendirme ve Onay Formu
Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
Görev Süresi Uzatma Formu (Yardımcı Doçent)
Görev Süresi Uzatma Formu (Öğr.Gör., Arş.Gör., Okutman, Uzman)
Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı
Araştırma Görevlisi İlk Atama Görüş Formu
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçi Nakil Talep Formu
Akademik Personel Kadro Talep Formu
Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadro İlan Formu
Profesör Bilgi Güncelleme Formu
Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtiçi)
Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtdışı)
Lisansüstü Eğitim Takip Formu
Akademik Kadrolara Başvuru Dilekçesi (Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar)
Akademik Personel Sicil Formu
ÖYP 6 Aylık Kefalet Senedi


İDARİ PERSONEL
İdari Personel Talep Formu
Kadro Nitelik Kodları Kılavuzu
Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
Memur Yemin Belgesi

Tekil Ziyaret : 1342
Toplam Ziyaret : 7626